Kam jezdíme na dovolenou

Kam jezdíme na dovolenou

Chuť cestovat v posledních letech u rezidentů roste. V roce 2012 obyvatelé České republiky vykonali 11,7 mil. cest s alespoň čtyřmi přenocováními. V souvislosti s finanční situací českých domácností se mírně měnily preference i představy o dovolené.

Zdeněk Lejsek, oddělení statistiky cestovního ruchuRekreace a touha po odpočinku byla vždy jednou z nejzákladnějších potřeb populace. S rozmachem turistiky a cestovního ruchu jako hospodářského odvětví zároveň rostla nutnost výsledky objektivně zachytit a porovnat, ale i vyhodnotit, například pro potřeby dalšího přizpůsobování nabízených služeb (více na bit.ly/10MdQJW). Pro české domácnosti platí specifický vzorec cestovatelských zvyklostí a preferencí, který Český statistický úřad sleduje ve Výběrovém šetření cestovního ruchu. Dovolenou se ve statistice cestovního ruchu rozumí každá cesta za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta. Přitom podle mezinárodních dohod musí být během takové cesty realizovány minimálně čtyři přenocování. Pro statistické účely se často termín dovolená nahrazuje obecnějším výrazem delší cesta.

Délka pobytu se zkrátila

V roce 2012 podniklo delší cestu po České republice 7,4 mil. turistů, což bylo o 1,9 % více než v roce 2011. Během těchto cest bylo uskutečněno 57,0 mil. přenocování, přičemž se mírně zvýšil i průměrný počet přenocování na jednu cestu (7,7 v roce 2012). V dlouhodobém pohledu však dochází k pozvolnému zkracování délky pobytu, což je trend zaznamenaný i v jiných zemích Evropy. Z hlediska regionálního bylo nejvíce cest uskutečněno do Středočeského kraje (18 % z celkového počtu), kam směřují výjezdy na dovolenou zejména pražské populace, která zde vlastní chaty a chalupy. Typickou dovolenkovou destinací zůstal dále Jihočeský kraj (14 %). Centrem zimní turistiky byl kraj Liberecký (9 %). Zajímavá je pozice Prahy, kterou volí Češi jako místo pro dovolenou jen výjimečně (2 %), navíc délka pobytu je zde ze všech regionů nejkratší. Nejvíce nocí naopak strávili rezidenti na Vysočině (9,2).

Chorvatsko zůstalo pro Čechy magnetem

V zahraničí bylo v roce 2012 českými občany realizováno celkem 4,4 mil. dovolených, na kterých se uskutečnilo přes 36 mil. přenocování. Průměrná délka pobytu dosáhla vyšší hodnoty než v případě cest tuzemských, a to 8,3 noci. Čeští turisté zůstávají při výběru zahraniční dovolené věrní své nejoblíbenější destinaci – Chorvatsku. Cestu k Jaderskému moři našlo 806 tis. našich návštěvníků (meziroční nárůst o 1,7 %), kteří zde strávili téměř 6,8 mil. přenocování. Zhruba ze dvou třetin se do Chorvatska cestovalo individuálně, zbylá třetina turistů se pak na dovolenou vydala přes cestovní kanceláře. K nejnavštěvovanějším zemím dále tradičně patřilo sousední Slovensko, následované Itálií, Řeckem a Rakouskem. Za zmínku stojí i africké země, především Egypt. Ke stále oblíbenějším destinacím posledních let patří také Turecko. Do každé z těchto zemí vycestovalo v roce 2012 přes 200 tis. rezidentů.
Češi v zahraničí nejčastěji využili ubytování v hotelu (60 % pobytů). Hlavním dopravním prostředkem zůstal osobní automobil (43 %), přestože stále více lidí cestuje letadlem (podíl využití letecké dopravy se na zahraničních dovolených v posledních letech trvale zvyšoval – 38 % v roce 2012). Nejčastějším účelem pobytu v zahraničí byla rekreace, sport a poznávací cesty.

Graf 1 | Delší cesty rezidentů do zahraničí podle cílové destinace v roce 2012 (v mil.)


Graf 2 | Delší cesty (4 a více přenocování) rezidentů ČR v tuzemsku  a do zahraničí podle dopravního prostředku (v tis.)


Graf 3 | Delší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2012

Výběrové šetření cestovního ruchu

Výzkum, který získává pravidelné informace o vývvoji cestovních zvyklostí rezidentů ČR, se provádí na náhodně vybraném vzorku domácností. Předmětem zjišťování jsou všechny osoby obvykle bydlící v šetřeném bytě. Domácnost je dotazována (i telefonicky) celkem čtyřikrát – vždy po čtvrt roce. Šetření vychází z Nařízení 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu. Struktura sledovaných ukazatelů a jejich metodické vymezení je v souladu s mezinárodními požadavky.


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.