Terciární vzdělávání: Studenti a absolventi vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání - 2018


A Studenti vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a oboru vzdělání (2001–2018)
Všechny tabulky kapitoly Excel

Studenti vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a skupin oborů vzdělání
Tab. A1 Studenti vysokoškolského vzdělávání v ČR dle pohlaví, občanství, úrovně a skupin oborů vzdělání celkem v roce 2018 Excel PDF
Tab. A2 Studenti vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a skupin oborů vzdělání celkem (2001–2018) Excel PDF
Tab. A3 Studentky - ženy vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a skupin oborů vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A4 Studenti - cizinci vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a skupin oborů vzdělání (2001–2018) Excel PDF

Studenti  vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a oboru vzdělání
Tab. A5 Studenti vysokoškolského vzdělávání v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A6 Studenti vysokoškolského vzdělávání v bakalářském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A7 Studenti vysokoškolského vzdělávání v magisterském a navazujícím magisterském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A8 Studenti vysokoškolského vzdělávání v doktorském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF

Studentky - ženy vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a oboru vzdělání
Tab. A9 Studentky - ženy vysokoškolského vzdělávání v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A10 Studentky - ženy vysokoškolského vzdělávání v bakalářském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A11 Studentky - ženy vysokoškolského vzdělávání v magisterském a navazujícím magisterském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A12 Studentky - ženy vysokoškolského vzdělávání v doktorském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF

Studenti - cizinci vysokoškolského vzdělávání v ČR dle úrovně a oboru vzdělání
Tab. A13 Studenti - cizinci vysokoškolského vzdělávání v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A14 Studenti - cizinci vysokoškolského vzdělávání v bakalářském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A15 Studenti - cizinci vysokoškolského vzdělávání v magisterském a navazujícím magisterském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF
Tab. A16 Studenti - cizinci vysokoškolského vzdělávání v doktorském programu v ČR dle oboru vzdělání (2001–2018) Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.