Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019


A Předškolní vzdělávání - mateřské školy a přípravné třídy základních škol
Tab. 1 Mateřské školy celkem - školy, třídy, děti a učitelé v časové řadě 2008/09 až 2018/19 Excel PDF
Tab. 2 Mateřské školy podle zřizovatele - školy, třídy, děti a učitelé v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 3 Mateřské školy v krajském srovnání - školy, třídy, děti a učitelé ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 4 Mateřské školy podle zřizovatele v krajském srovnání - školy, třídy a děti ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 5 Mateřské školy v krajském srovnání - počet tříd v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 6 Mateřské školy v krajském srovnání - počet dětí v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 7 Mateřské školy v krajském srovnání - počet učitelů v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 8 Mateřské školy celkem - děti podle věku v časové řadě 2008/09 až 2018/19 Excel PDF
Tab. 9 Mateřské školy v krajském srovnání - děti podle věku ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 10 Mateřské školy v krajském srovnání - dívky podle věku ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 11 Mateřské školy v krajském srovnání - chlapci podle věku ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 12 Mateřské školy v krajském srovnání - počet dětí mladších 3 let v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 13 Mateřské školy celkem - děti s jiným než českým státním občanstvím v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 14 Mateřské školy v krajském srovnání - počet dětí s jiným než českým státním občanstvím v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 15 Mateřské školy celkem - děti se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 16 Mateřské školy celkem - dívky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 17 Mateřské školy celkem - chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 18 Mateřské školy v krajském srovnání - děti se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu postižení ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 19 Mateřské školy v krajském srovnání - počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 20 Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních - školy, třídy, děti a učitelé v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 21 Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň ZŠ speciálních v krajském srovnání - školy, třídy, děti a učitelé ve školním roce 2018/19 Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.