A léta běží... - 2006

 
Kód: e-1417-07
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF

Tabulky a grafy
Kapitola 1: Obyvatelstvo PDF
Kapitola 3: Vzdělání PDF
Kapitola 2: Zdraví PDF
Kapitola 4: Práce a mzdy PDF
Kapitola 5: Soudnictví a kriminalita PDF
Kapitola 6: Volby PDF

Zveřejněno dne: 30.04.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.