99 % studentů používá denně internet

 

5. května 2020

Dnešní žáci a studenti vyrůstají v prostředí prudkého rozvoje digitálních technologií a ve spojení s chytrým mobilním telefonem se stal internet jejich každodenní rutinou. Ve všech sledovaných činnostech v oblasti komunikace a zábavy používá internet v Česku větší podíl studentů než je celoevropský průměr.

V minulém roce používalo internet denně 99 % studentů starších 16 let a 98 % se na něj připojovalo prostřednictvím chytrého telefonu. Jde o jedny z nejvyšších hodnot v rámci zemí EU. Postupem času si cestu k online světu našli i rodiče a prarodiče dnešních žáků a studentů. Internet v roce 2019 používalo již 95 % osob ve věku 35 až 54 let. I mezi generací prarodičů ve věku 65 až 74 let byla více než polovina uživatelů internetu. Celkem internet používalo loni již 81 % Čechů starších 16 let. I nadále však existují významné rozdíly, nejen v tom jak často a prostřednictvím jakých zařízení studenti a dospělí k internetu přistupují, ale především co všechno na něm umí či chtějí dělat.

Až do březnového dočasného uzavření škol internet většina mladých používala především pro zábavu, komunikaci či sledování dění na sociálních sítích. „Profil na sociálních sítích mělo v roce 2019 již 98 % studentů starších 16 let. Denně je na sociálních sítích 78 % patnáctiletých dívek a 70 % chlapců. Děti a mladí lidé častěji než dospělí v hojné míře na internetu sledují i videa, poslouchají hudbu či hrají online hry,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V roce 2018 uvedly dvě třetiny patnáctiletých chlapců, že hrálo denně hry na internetu.

Digitální dovednosti studentů jsou v průměru výrazně vyšší než u jejich rodičů či učitelů. V roce 2019 uvedlo devět z deseti studentů starších 16 let, že si stáhlo aplikaci do telefonu nebo tabletu. V případě všech osob starších 16 let to nebyla ani polovina (44 %). A právě pokud jde
o přístup k internetu přes mobil, dlouhodobě existují poměrně velké rozdíly mezi mladší a starší generací. Jestliže 97 % mladých lidí ve věku 16 až 24 let používá internet v mobilu, u osob starších 55 let je to stále méně než třetina (29 %).

Studenti ve větší míře využívají i aplikace na mobilních telefonech, přes které lze zasílat zprávy (WhatsApp, Facebook Messenger, Viber apod.). V roce 2019 je používalo 94 % studentů oproti 54 % v celé dospělé populaci. Z běžných programů použilo nejvíce studentů textový editor (např. Word). Alespoň základní funkce tabulkového procesoru (např. Excel) použilo 9 studentů z 10 a pokročilejší funkce 57 % studentů.  Necelá polovina studentů se již naučila používat internetová úložiště.

Tyto a mnoho dalších informací přináší publikace Českého statistického úřadu Informační společnost v číslech 2020 a také časopis Statistika&My.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz200505_99___studentu_pouziva_denne_internet.docx
  • Vyjádření Martina Many, ředitele odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ
    (soubor mp3)