Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2010


Bezpečnost informačního systému
Tab. 95 Podniky používající antivirový program Excel PDF
Tab. 96 Podniky používající hardwarový nebo softwarový firewall Excel PDF
Tab. 97 Podniky používající antispam Excel PDF
Tab. 98 Podniky používající antispyware Excel PDF
Tab. 99 Podniky používající silně zabezpečené heslo k zajištění vnitřní bezpečnosti IS Excel PDF
Tab. 100 Podniky používající elektronický podpis při komunikaci s jinými subjekty Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.