Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2010


Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Tab. 32 Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě celkem Excel PDF
Tab. 33 Podniky používající internet ke komunikaci s veřejnou správou přes el. poštu Excel PDF
Tab. 34 Podniky používající internet k získávání informací z webových stránek veřejné správy Excel PDF
Tab. 35 Podniky používající internet k získání formulářů z webových stránek veřejné správy Excel PDF
Tab. 36 Podniky používající internet k on-line vyplnění formulářů Excel PDF
Tab. 37 Podniky používající internet k odesílání vyplněných formulářů veř. správě el. poštou Excel PDF
Tab. 38 Podniky používající internet k úplnému elektronickému podání Excel PDF
Tab. 39 Podniky používající internet k el. přiznání k dani z příjmu právnických osob Excel PDF
Tab. 40 Podniky používající internet k el. přiznání k dani z přidané hodnoty Excel PDF
Tab. 41 Podniky používající internet k el. službě České správy sociálního zabezpečení Excel PDF
Tab. 42 Podniky používající internet k el. celnímu řízení Excel PDF
Tab. 43 Podniky používající internet k jinému úplnému elektronickému podání Excel PDF
Tab. 44 Podniky využívající datové schránky pro zasílání dokumentů organizacím veř. správy Excel PDF
Tab. 45 Podniky používající internet pro přístup do tendr. dokument. výběr. řízení veř. správy Excel PDF
Tab. 46 Podniky používající internet k podání nabídky do systému el. výběr. řízení veř. správy Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.