Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2010


Údaje o základním souboru
Tab. 1 Základní soubor Excel PDF
Tab. 2 Počet zaměstnanců dopočtených na základní soubor Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.