Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2009 - 2010


Elektronické sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů
Tab. 61 Podniky používající elektronické sdílení informací s dodavateli Excel PDF
Tab. 62 Podniky používající elektronické sdílení informací s odběrateli/zákazníky Excel PDF
Tab. 63 Podniky používající elektronické sdílení informací pomocí webových stránek Excel PDF
Tab. 64 Podniky používající softwarový balík SCM k elektronickému sdílení informací Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.