Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2009 - 2010


Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Tab. 31 Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě celkem Excel PDF
Tab. 32 Podniky používající internet k získávání informací z webových stránek veřejné správy Excel PDF
Tab. 33 Podniky používající elektronickou poštu ke komunikaci s veřejnou správou Excel PDF
Tab. 34 Podniky používající internet ke stahování formulářů z web. stránek veřejné správy Excel PDF
Tab. 35 Podniky používající internet k odesílání vyplněných formulářů veřejné správě Excel PDF
Tab. 36 Podniky používající internet k úplnému elektronickému podání Excel PDF
Tab. 37 Podniky využívající služeb CzechPOINT Excel PDF
Tab. 38 Podniky používající internet k podání přihlášek do systému elektronických výběrových řízení veřejné správy Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.