Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2009 - 2010


Firemní počítačová síť
Tab. 3 Podniky používající počítač Excel PDF
Tab. 4 Podniky používající interní počítačovou síť Excel PDF
Tab. 5 Podniky používající bezdrátové připojení v rámci firemní počítačové sítě Excel PDF
Tab. 6 Podniky umožňující zaměstnancům vzdálený přístup do firemní sítě Excel PDF
Tab. 7 Podniky s interní webovou stránkou (intranetem) Excel PDF
Tab. 8 Podniky s extranetem Excel PDF
Tab. 9 Podniky používající volně šiřitelný operační systém (např. Linux) Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.