Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2011


Nakupování přes internet
Tabulka 30 Jednotlivci nakupující přes internet, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 31 Jednotlivci nakupující přes internet, 2006 až 2011 Excel PDF
Tabulka 32 Jednotlivci nakupující přes internet v zemích EU, 2006 až 2010 Excel PDF
Tabulka 33 Jednotlivci nakupující přes internet v zemích EU podle pohlaví a věku 2006 a 2010 Excel PDF
Tabulka 34 Druh zboží, které bylo jednotlivci nakoupeno přes internet v posledních 12 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 35 Druh služeb, které byly jednotlivci nakoupeny přes internet v posledních 12 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.