Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2011


Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
Tabulka 23 Jednotlivci používající internet k činnostem v oblasti komunikace, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 24 Jednotlivci používající internet k účasti v sociálních sítích, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 25 Jednotlivci používající internet k vyhledávání vybraných informací, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 26 Jednotlivci používající internet k činnostem v oblasti zábavy, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 27 Jednotlivci používající internet k činnostem v oblasti vzdělávání, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 28 Jednotlivci používající internet k vybraným on-line službám, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 29 Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem, 2006 až 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.