Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2011


Jednotlivci využívající vybrané infromační a komunikační technologie
Tabulka 14 Jednotlivci používající mobilní telefon, 2006 až 2011 Excel PDF
Tabulka 15 Jednotlivci používající osobní počítač, 2006 až 2011 Excel PDF
Tabulka 16 Jednotlivci používající osobní počítač v zemích EU, 2006 až 2010 Excel PDF
Tabulka 17 Jednotlivci používající internet, 2006 až 2011 Excel PDF
Tabulka 18 Jednotlivci používající internet v zemích EU, 2006 až 2010 Excel PDF
Tabulka 19 Jednotlivci používající internet v zemích EU podle pohlaví a věku, 2006 a 2010 Excel PDF
Tabulka 20 Místo použití internetu jednotlivci, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 21 Frekvence použití internetu jednotlivci, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 22 Místo a frekvence použití internetu jednotlivci, 2006 až 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.