Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2011


Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi
Tabulka 1 Domácnosti s počítačem, 2006 až 2011 Excel PDF
Tabulka 2 Domácnosti s počítačem, krajské srovnaní, 2006 až 2010 Excel PDF
Tabulka 3 Domácnosti s počítačem v zemích EU, 2006 až 2010 Excel PDF
Tabulka 4 Domácnosti s počítačem podle typu používaného počítače, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 5 Domácnosti s počítačem podle počtu používaných počítačů, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 6 Domácnosti s počítačem podle typu a počtu používaných počítačů, 2006 až 2011 Excel PDF
Tabulka 7 Domácnosti s přístupem k internetu, 2006 až 2011 Excel PDF
Tabulka 8 Domácnosti s přístupem k internetu, krajské srovnaní, 2006 až 2010 Excel PDF
Tabulka 9 Domácnosti s přístupem k internetu v zemích EU, 2006 až 2010 Excel PDF
Tabulka 10 Hlavní typy používaného připojení domácností k internetu, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tabulka 11 Hlavní typy typu používaného připojení domácností k internetu, 2006 až 2011 Excel PDF
Tabulka 12 Domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu v zemích EU, 2006 až 2010 Excel PDF
Tabulka 13 Hlavní důvody, pro které domácnosti nemají připojení k internetu, 2. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.