Ukazatele výzkumu a vývoje - 2012


2. Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji
Celkový počet zaměstnanců VaV v jednotlivých sektorech
Tab. 24 Zaměstnanci VaV - základní údaje Excel PDF
Tab. 25 Zaměstnanci VaV podle sektorů provádění Excel PDF
Tab. 26 Zaměstnanci VaV podle pohlaví Excel PDF
Tab. 27 Zaměstnanci VaV podle typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 28 Zaměstnanci VaV podle dosaženého vzdělání Excel PDF
Tab. 29 Zaměstnanci VaV podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 30 Zaměstnanci VaV podle druhu pracoviště a pohlaví Excel PDF
Tab. 31 Zaměstnanci VaV podle převažující ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 32 Zaměstnanci VaV podle vědních oblastí Excel PDF
Tab. 33 Zaměstnanci VaV podle krajů ČR Excel PDF
Zaměstnanci VaV v podnikatelském sektoru
Tab. 34 Zaměstnanci VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví podniku a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 35 Zaměstnanci VaV v podnikatelském sektoru podle vlastnictví a velikosti podniku Excel PDF
Tab. 36 Zaměstnanci VaV v odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 37 Přepočtený počet zaměstnanců VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle vlastnictví podniku Excel PDF
Tab. 38 Přepočtený počet zaměstnanců VaV v odvětvích podnikatelského sektoru podle velikosti podniku Excel PDF
Zaměstnanci VaV ve vládním a vysokoškolském (veřejném) sektoru
Tab. 39 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 40 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 41 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle vědních oblastí a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 42 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle vědních oblastí a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 43 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, vědních oblastí a pohlaví Excel PDF
Tab. 44 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, vědních oblastí a pohlaví Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.