Ukazatele výzkumu a vývoje - 2011


6. Výsledky výzkumu, vývoje a jejich komerční využití
Tab. 86 Pracoviště VaV s komerčním využitím výsledků VaV podle sektoru provádění a počtu zaměstnanců VaV (FTE) Excel PDF
Tab. 87 Pracoviště VaV s komerčním využitím výsledků VaV podle sektoru provádění a velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 88 Pracoviště VaV s komerčním využitím výsledků VaV podle sektoru provádění a vědních oblastí Excel PDF
Tab. 89 Pracoviště VaV s komerčním využitím výsledků VaV podle sektoru provádění a krajů ČR Excel PDF
Tab. 90 Pracoviště VaV s komerčním využitím výsledků VaV podle sektoru provádění a druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 91 Pracoviště VaV s komerčním využitím výsledků VaV v subsektorech podnikatelského sektoru podle velikosti podniků Excel PDF
Tab. 92 Pracoviště VaV s komerčním využitím výsledků VaV v základních skupinách odvětvových sekcí podnikatelského sektoru podle velikosti podniků Excel PDF
Tab. 93 Pracoviště VaV v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru, která použila výsledky VaV pro zavedení inovace Excel PDF
Tab. 94 Pracoviště VaV v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru, která použila výsledky VaV pro patentové přihlášky nebo ostatní předměty průmyslového vlastnictví Excel PDF
Tab. 95 Pracoviště VaV v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru, která použila výsledky VaV pro prodej jinému subjektu Excel PDF
Tab. 96 Pracoviště VaV, která prodala své výsledky VaV jinému subjektu v ČR, podle druhu pracoviště a druhu zákazníka Excel PDF
Tab. 97 Pracoviště VaV, která prodala své výsledky VaV jinému subjektu do zahraničí, podle druhu pracoviště a druhu zákazníka Excel PDF
Tab. 98 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru, která prodala své výsledky VaV jinému subjektu Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.