Ukazatele výzkumu a vývoje - 2011


5. Nákupy služeb výzkumu a vývoje pro vlastní VaV
Tab. 74 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v sektorech provádění podle druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 75 Nákupy služeb výzkumu a vývoje podle druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 76 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v sektorech provádění podle počtu zaměstnanců VaV (FTE) a druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 77 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v sektorech provádění podle vědních oblastí a druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 78 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v sektorech provádění podle krajů ČR a druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 79 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v sektorech provádění podle druhu pracoviště a druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 80 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v subsektorech podnikatelského sektoru podle velikosti podniků a druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 81 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v základních skupinách odvětvových sekcí podnikatelského sektoru podle velikosti podniků a druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV Excel PDF
Tab. 82 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v odvětvích podnikatelského sektoru podle druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 83 Nákupy služeb výzkumu a vývoje v podrobných odvětvích zpracovatelského průmyslu podle druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 84 Nákupy služeb výzkumu a vývoje ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, vědních oblastí a druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF
Tab. 85 Nákupy služeb výzkumu a vývoje ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, vědních oblastí a druhu subjektu, od kterého byl nákup VaV pořízen Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.