Ukazatele výzkumu a vývoje - 2010


5. Výsledky výzkumu, vývoje a jejich komerční využití
Tab. 72 Pracoviště VaV, která v roce 2010 použila výsledky VaV k některému z komerčních využití, podle sektoru provádění a počtu zaměstnanců VaV (FTE) Excel PDF
Tab. 73 Pracoviště VaV, která v roce 2010 použila výsledky VaV k některému z komerčních využití, podle sektoru provádění a velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 74 Pracoviště VaV, která v roce 2010 použila výsledky VaV k některému z komerčních využití, podle sektoru provádění a vědních oblastí Excel PDF
Tab. 75 Pracoviště VaV, která v roce 2010 použila výsledky VaV k některému z komerčních využití, podle sektoru provádění a krajů ČR Excel PDF
Tab. 76 Pracoviště VaV, která v roce 2010 použila výsledky VaV k některému z komerčních využití, podle sektoru provádění a druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 77 Pracoviště VaV v subsektorech podnikatelského sektoru, která v roce 2010 použila výsledky VaV k některému z komerčních využití, podle velikosti podniků Excel PDF
Tab. 78 Pracoviště VaV v základních skupinách odvětvových sekcí podnikatelského sektoru, která v roce 2010 použila výsledky VaV k některému z komerčních využití, podle velikosti podniků Excel PDF
Tab. 79 Pracoviště VaV v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru, která použila výsledky VaV pro zavedení inovace Excel PDF
Tab. 80 Pracoviště VaV v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru, která použila výsledky VaV pro patentové přihlášky nebo ostatní předměty průmyslového vlastnictví Excel PDF
Tab. 81 Pracoviště VaV v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru, která použila výsledky VaV pro prodej jinému subjektu Excel PDF
Tab. 82 Pracoviště VaV, která v roce 2010 prodala své výsledky VaV jinému subjektu v ČR podle druhu pracoviště a druhu zákazníka Excel PDF
Tab. 83 Pracoviště VaV, která v roce 2010 prodala své výsledky VaV jinému subjektu do zahraničí podle druhu pracoviště a druhu zákazníka Excel PDF
Tab. 84 Pracoviště VaV v odvětvích podnikatelského sektoru, která v roce 2010 prodala své výsledky VaV jinému subjektu Excel PDF

Zveřejněno dne: 21.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.