Ukazatele výzkumu a vývoje - 2010


1. Pracoviště výzkumu a vývoje
Tab. 1 Pracoviště VaV v sektorech provádění podle počtu jejich zaměstnanců VaV (FTE) Excel PDF
Tab. 2 Pracoviště VaV v sektorech provádění podle velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 3 Pracoviště VaV v sektorech provádění podle vědních oblastí Excel PDF
Tab. 4 Pracoviště VaV v sektorech provádění podle krajů ČR Excel PDF
Tab. 5 Pracoviště VaV v sektorech provádění podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 6 Pracoviště VaV v subsektorech podnikatelského sektoru podle velikosti podniků Excel PDF
Tab. 7 Pracoviště VaV v základních skupinách odvětvových sekcí podnikatelského sektoru podle velikosti podniků Excel PDF
Tab. 8 Pracoviště VaV v jednotlivých odvětvích podnikatelského sektoru Excel PDF
Tab. 9 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle vědních oblastí a počtu zaměstnanců VaV (FTE) Excel PDF

Zveřejněno dne: 21.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.