Statistická ročenka hl. m. Prahy - 2014


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-1. Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS) v Hlavním měste Praze Excel
9-2. Vzdělání populace (VŠPS) v Hlavním městě Praze Excel
9-3. Ekonomické postavení populace podle věku (VŠPS) v Hlavním městě Praze Excel
9-4. Zaměstnaní v NH a míra zaměstnanosti podle věku a vzdělání (VŠPS) v Hlavním městě Praze Excel
9-5. Zaměstnaní v NH podle odvětví CZ-NACE (VŠPS) v Hlavním městě Praze Excel
9-6. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a postavení v zaměstnání (VŠPS) v Hlavním městě Praze Excel
9-7. Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věku a vzdělání (VŠPS) v Hlavním městě Praze Excel
9-8. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE v Hlavním městě Praze Excel
9-9. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle odvětví CZ-NACE v Hlavním městě Praze Excel
9-10. Mediány měsíčních hrubých mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v Hlavním městě Praze Excel
9-11. Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12.) v Hlavním městě Praze Excel
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v NH, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v NH a nezaměstnaní (VŠPS) podle krajů v roce 2013 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity, míra zaměstnanosti (VŠPS) a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle krajů v roce 2013 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2012 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2012 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2013 Excel
9-106. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2013 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2013 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle krajů k 31. 12. 2013 Excel
9-109. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku, vzdělání a krajů k 31. 12. 2013 Excel
9-110. Neumístění uchazeči o zaměstnání a uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a krajů k 31. 12. 2013 Excel
9-111. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti a krajů k 31. 12. 2013 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.