Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2018


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-1. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v hlavním městě Praze Excel
9-2. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle vzdělání v hlavním městě Praze Excel
9-3. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle ekonomického postavení a podle věku v hlavním městě Praze Excel
9-4. Zaměstnaní v národním hospodářství a míra zaměstnanosti podle věku a vzdělání v hlavním městě Praze Excel
9-5. Zaměstnaní v národním hospodářství podle sekce CZ-NACE v hlavním městě Praze Excel
9-6. Zaměstnaní v národním hospodářství podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a postavení v zaměstnání v hlavním městě Praze Excel
9-7. Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti podle věku a vzdělání v hlavním městě Praze Excel
9-8. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle sekcí CZ-NACE v hlavním městě Praze Excel
9-9. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle sekcí CZ-NACE v hlavním městě Praze Excel
9-10. Mediány měsíčních hrubých mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v hlavním městě Praze Excel
9-11. Podíl nezaměstnaných osob, struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce v hlavním městě Praze (stav k 31. 12.) Excel
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v národním hospodářství, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v národním hospodářství a nezaměstnaní podle krajů v roce 2017 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity, míra zaměstnanosti, obecná míra nezaměstnanosti podle krajů v roce 2017 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných sekcích CZ-NACE podle krajů v roce 2016 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017 Excel
9-106. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2017 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2017 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2017 Excel
9-109. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věkových skupin, nejvyššího dosaženého vzdělání a krajů k 31. 12. 2017 Excel
9-110. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a krajů k 31. 12. 2017 Excel
9-111. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti a krajů k 31. 12. 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.