Statistická ročenka Libereckého kraje - 2015


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-1. Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS) Excel
9-2. Vzdělání populace (VŠPS) Excel
9-3. Ekonomické postavení populace podle věku (VŠPS) Excel
9-4. Zaměstnaní v NH a míra zaměstnanosti podle věku a vzdělání (VŠPS) Excel
9-5. Zaměstnaní v NH podle odvětví CZ-NACE (VŠPS) Excel
9-6. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a postavení v zaměstnání (VŠPS) Excel
9-7. Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věku a vzdělání (VŠPS) Excel
9-8. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle činností v kraji Excel
9-9. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle činností v kraji Excel
9-10. Mediány měsíčních hrubých mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Excel
9-11. Podíl nezaměstnaných osob, struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12.) Excel
9-12. Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle okresů k 31. 12. 2014 Excel
9-13. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku, vzdělání a okresů k 31. 12. 2014 Excel
9-14. Neumístění uchazeči o zaměstnání a uchazeči podle délky evidence a okresů k 31. 12. 2014 Excel
9-15. Neumístění uchazeči o zaměstnání s nárokem na podporu podle délky evidence a výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti podle okresů k 31. 12. 2014 Excel
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v NH, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v NH a nezaměstnaní (VŠPS) podle krajů v roce 2014 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity, míra zaměstnanosti (VŠPS) a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle krajů v roce 2014 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2013 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2013 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2014 Excel
9-106. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2014 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2014 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle krajů k 31. 12. 2014 Excel
9-109. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku, vzdělání a krajů k 31. 12. 2014 Excel
9-110. Neumístění uchazeči o zaměstnání a uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a krajů k 31. 12. 2014 Excel
9-111. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti a krajů k 31. 12. 2014 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.