Srovnání krajů v České republice - 2017


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v NH, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v NH a nezaměstnaní (VŠPS) podle krajů v roce 2016 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity (VŠPS), míra zaměstnanosti, obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle krajů v roce 2016 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných sekcích CZ-NACE podle krajů v roce 2015 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2015 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016 Excel
9-106. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2016 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2016 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2016 Excel
9-109. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku, vzdělání a krajů k 31. 12. 2016 Excel
9-110. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a uchazeči o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v evidenci úřadu práce podle délky evidence a krajů k 31. 12. 2016 Excel
9-111. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti a krajů k 31. 12. 2016 Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.