Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2016


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-1. Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS) Excel
9-2. Vzdělání populace (VŠPS) Excel
9-3. Ekonomické postavení populace podle věku (VŠPS) Excel
9-4. Zaměstnaní v NH a míra zaměstnanosti podle věku a vzdělání (VŠPS) Excel
9-5. Zaměstnaní v NH podle odvětví CZ-NACE (VŠPS) Excel
9-6. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a postavení v zaměstnání (VŠPS) Excel
9-7. Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle věku a vzdělání (VŠPS) Excel
9-8. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle činností Excel
9-9. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle činností Excel
9-10. Mediány měsíčních hrubých mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Excel
9-11. Podíl nezaměstnaných osob, struktura uchazečů o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce Excel
9-12. Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle okresů k 31. 12. 2015 Excel
9-13. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku, vzdělání a okresů k 31. 12. 2015 Excel
9-14. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle délky evidence a okresů k 31. 12. 2015 Excel
9-15. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a výše měsíčního nároku podle okresů k 31. 12. 2015 Excel
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v NH, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v NH a nezaměstnaní (VŠPS) podle krajů v roce 2015 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity, míra zaměstnanosti (VŠPS) a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle krajů v roce 2015 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2014 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2014 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2015 Excel
9-106. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2015 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2015 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
9-109. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věku, vzdělání a krajů k 31. 12. 2015 Excel
9-110. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v evidenci úřadu práce podle délky evidence a krajů k 31. 12. 2015 Excel
9-111. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti a krajů k 31. 12. 2015 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.