Srovnání krajů v České republice - 2015


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v NH, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v NH a nezaměstnaní (VŠPS) podle krajů v roce 2014 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity, míra zaměstnanosti (VŠPS) a obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle krajů v roce 2014 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných odvětvích CZ-NACE podle krajů v roce 2013 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2013 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2014 Excel
9-106. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2014 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2014 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa podle krajů k 31. 12. 2014 Excel
9-109. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle věku, vzdělání a krajů k 31. 12. 2014 Excel
9-110. Neumístění uchazeči o zaměstnání a uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a krajů k 31. 12. 2014 Excel
9-111. Neumístění uchazeči o zaměstnání podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti a krajů k 31. 12. 2014 Excel

Zveřejněno dne: 15.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.