Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2023


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-1. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Excel
9-2. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle vzdělání Excel
9-3. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle ekonomického postavení a podle věku Excel
9-4. Zaměstnaní v národním hospodářství a míra zaměstnanosti podle věku a vzdělání Excel
9-5. Zaměstnaní v národním hospodářství podle sekcí CZ-NACE Excel
9-6. Zaměstnaní v národním hospodářství podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO a postavení v zaměstnání Excel
9-7. Nezaměstnaní a obecná míra nezaměstnanosti podle věku a vzdělání Excel
9-8. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle sekcí CZ-NACE Excel
9-9. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle sekcí CZ-NACE Excel
9-10. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Excel
9-11. Podíl nezaměstnaných osob, struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce (stav k 31. 12.) Excel
9-12. Zaměstnaní cizinci (stav k 31. 12.) Excel
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v národním hospodářství, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v národním hospodářství a nezaměstnaní podle krajů v roce 2022 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity, míra zaměstnanosti, obecná míra nezaměstnanosti podle krajů v roce 2022 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných sekcích CZ-NACE podle krajů v roce 2021 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy (z ročního zjišťování) podle krajů v roce 2021 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy (ze čtvrtletního zjišťování) podle krajů v roce 2022 Excel
9-106. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2022 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2022 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2022 Excel
9-109. Zaměstnaní cizinci v ČR podle krajů k 31. 12. 2022 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.