Srovnání krajů v České republice - 2018


9. TRH PRÁCE
Metodické vysvětlivky PDF
9-101. Pracovní síla, zaměstnaní v národním hospodářství, zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v národním hospodářství a nezaměstnaní podle krajů v roce 2017 Excel
9-102. Míra ekonomické aktivity, míra zaměstnanosti, obecná míra nezaměstnanosti podle krajů v roce 2017 Excel
9-103. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ve vybraných sekcích CZ-NACE podle krajů v roce 2016 Excel
9-104. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2016 Excel
9-105. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017 Excel
9-106. Mediány hrubých měsíčních mezd a průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle pohlaví a krajů v roce 2017 Excel
9-107. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO a krajů v roce 2017 Excel
9-108. Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2017 Excel
9-109. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle věkových skupin, nejvyššího dosaženého vzdělání a krajů k 31. 12. 2017 Excel
9-110. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podle délky evidence a krajů k 31. 12. 2017 Excel
9-111. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle výše měsíčního nároku na podporu v nezaměstnanosti a krajů k 31. 12. 2017 Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.