Statistická ročenka České republiky - 2019


9. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ
Metodika Word PDF
9-1. Příjmy hospodařících domácností, míra ohrožení příjmovou chudobou a náklady na bydlení Excel
9-2. Hospodařící domácnosti podle postavení osoby v čele v roce 2018 Excel
9-3. Osoby v domácnostech s příjmy pod hranicí příjmové chudoby Excel
9-4. Struktura spotřebních výdajů domácností SRÚ podle postavení osoby v čele Excel
9-5. Struktura spotřebních výdajů domácností SRÚ s různou příjmovou úrovní Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.