Zaostřeno na ženy a muže - 2016


9. Informační technologie
9. Informační technologie Word PDF
9 - 1. Uživatelé internetu Excel PDF
9 - 2. Uživatelé mobilního internetu Excel PDF
9 - 3. Nakupování na internetu Excel PDF
9 - 4. Komunikace prostřednictvím internetu, 2. čtvrtletí 2016 Excel PDF
9 - 5. Vyhledávání informací prostřednictvím internetu, 2. čtvrtletí 2016 Excel PDF
9 - 6. Využití internetu k vybraným činnostem v oblasti zábavy, 2. čtvrtletí 2016 Excel PDF
9 - 7. Využití vybraných on-line služeb, 2. čtvrtletí 2016 Excel PDF
9 - 8. Uživatelé internetu, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
9 - 9. Počet IT odborníků v zemích EU (v tisících) Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.