83 Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení

 

KÓD KZAM
NÁZEV ZAMĚSTNÁNÍ
831
Řidiči železničních kolejových vozidel a dělnící v příbuzných oborech
8311
Strojvedoucí
83111 strojvedoucí důlní kolejové dopravy
83112 strojvedoucí lokomotivy, vlaku
83113 strojvedoucí na podnikové vlečce
83114 strojvedoucí metra, podzemní dráhy
83115 strojvedoucí zubové lanovky, nadzemní dráhy
83118 pomocník strojvedoucího
83119 strojvedoucí jinde neuvedený
8312
Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín
83121 řidič kolejového motorového vozíku a drezíny
83122 řidič kolejového motorového vozu
83123 řidič kolejové motorové lanovky, lanovkář
83128 řidič důlních kolejových dopravních zařízení
8313
Dělníci zabezpečující sestavování vlaků (brzdaři, signalisté, výhybkáři, posunovači apod.)
83131 vlakvedoucí vlaku nákladní dopravy
83132 vedoucí posunu
83133 dozorce spádoviště (dělník)
83134 dopravář kolejové dopravy při těžbě surovin
83135 signalista
83136 posunovač, brzdař
83137 výhybkář, výhybkář - točnář
83138 tranzitér (dělník)
83139 průvodčí nákladní dopravy
8314
Dělníci zabezpečující jízdu vlaků v mezistaničních úsecích (hradlaři, hláskaři, závoráři apod.)
83141 staniční dozorce (dělník)
83142 dozorce výhybek
83143 závorář
83144 závorář s prodejem jízdenek
83145 hradlař - hláskař
83146 hradlař - hláskař s prodejem jízdenek
832
Řidiči motorových vozidel
8321
Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři
83211 řidič osobního automobilu
83212 řidič malého dodávkového automobilu
83213 taxikář osobní dopravy
83214 taxikář malého dodávkového automobilu
8322
Řidiči sanitních a RZP vozů
83221 řidič vozidla rychlé lékařské pomoci (NZP)
83222 řidič vozidla rychlé záchranné pomoci (NZP)
83223 řidič vozidla dopravy nemocných a zraněných (PZP)
83225 řidič sanitního vozidla
8323
Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají
83231 řidič autobusu v městské hromadné dopravě
83232 řidič autobusu v silniční dopravě osob
83233 řidič autobusu v dálkové přepravě osob
83234 řidič trolejbusu
83235 řidič tramvaje
83239 řidič dopravního prostředku osob jinde neuvedený
8324
Řidiči nákladních automobilů a tahačů
83241 řidič autojeřábu
83242 řidič nákladního automobilu v zahraniční dopravě (TIR)
83243 řidič nákladního automobilu
83244 taxikář nákladní dopravy
83246 řidič nákladního automobilu s přívěsem, tahače
83248 řidič důlních dopravníkových elektrovozů
83249 řidič nákladního automobilu a tahače jinde neuvedený
8326
Řidiči speciálních vozidel
83263 řidič popelářského vozu
83264 řidič silničního úklidového vozidla
83265 asanátor - řidič speciálního silničního vozidla
83266 řidič cisternového vozu
83267 řidič hasicího vozu
83269 řidič speciálního silničního vozidla jinde neuvedený
833
Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných zařízení
8331
Obsluha zemědělských a lesních strojů
83311 traktorista
83312 traktorista mechanizátor
83313 řidič zemědělských strojů
83314 řidič sklizňového stroje (kombajnista)
83315 obsluha zemědělských strojů
83317 řidič lesních mechanizmů
83318 obsluha lesních strojů a zařízení
8332
Obsluha zemních a příbuzných strojů
83321 řidič důlních mechanizmů
83322 řidič nakladače, dozeru, rypadla
83323 řidič víceúčelového stroje pro zemní práce
83325 řidič stroje na hloubení jam (na pilotáž)
83326 řidič buldozeru, bagru, shrnovače
83327 řidič frézy, finišéru, skrejpru
83328 dělník osádky zemních a příbuzných strojů
83329 obsluha zemních a příbuzných strojů jinde neuvedená
8333
Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení (vč. lyžařských vleků, sklápění a zdvihání mostů)
83331 obsluha stavebního, mostového jeřábu
83332 obsluha přístavního (lokomotivního) jeřábu
83333 obsluha pojízdného (plovoucího) jeřábu
83334 obsluha zdvihacího zařízení
83335 obsluha skladového zakladače
83336 obsluha výtahu, zdviže, těžební klece
83337 obsluha lanovky, vleku
83338 obsluha zvedacího, otočného mostu, plavební komory
83339 obsluha pásového dopravníku (manipulačního zařízení)
8334
Obsluha vysokozdvižných vozíků (pro nakládání, vykládání, přepravu, zdvihání, stohování zboží a palet se zbožím)
83341 řidič vysokozdvižných vozíků
83342 řidič paletovacích vozíků
83343 řidič vozíků v přístavech
83346 řidič kontejnerového zakladače
83348 řidič úklidových mechanizačních zařízení
83349 řidič motorových vozíků jinde neuvedený
834
Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech
8340
Lodní posádky (vč. údržbářů lodního zařízení, záchranné výbavy, hasicího zařízení apod.)
83401 lodník (člen lodní posádky)
83402 bocman
83403 lodník říční lodi (loďmistr)
83404 lodník námořní lodi
83406 námořník - lodivod, kormidelník
83407 lodní strojník
83408 převozník