Historická ročenka statistiky energetiky - 2012


1 - Energetika na území České republiky – historické časové řady
Komentář k historickým časovým řadám Word PDF
1-1. Přehled těžby a produkce podle jednotlivých komodit v letech 1971–1995 Excel PDF
1-2. Vývoj těžby uhlí od roku 1782 na území České republiky Excel PDF
1-3. Výroba koksu, briket a elektřiny na území České republiky v letech 1900–2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.