Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2021


8. Vyhledávání vybraných informací na internetu
Text: Vyhledávání vybraných informací na internetu PDF
Tab. 8.1 Osoby v ČR vyhledávající na internetu vybrané informace, 2021 Excel PDF
Tab. 8.2 Osoby v ČR vyhledávající na internetu informace o zdraví – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 8.3 Osoby v krajích ČR vyhledávající na internetu informace o zdraví – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 8.4 Osoby v zemích EU vyhledávající na internetu informace o zboží a službách, 2020 Excel PDF
Tab. 8.5 Osoby v zemích EU vyhledávající na internetu informace o zdraví, 2020 Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.