Zaostřeno na ženy a muže - 2019


8. Věda výzkum a inovace
8. Věda, výzkum, inovace Word PDF
8 - 1. Zaměstnanci výzkumu a vývoje - fyzické osoby k 31. 12. Excel PDF
8 - 2. Zaměstnanci výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru - fyzické osoby k 31. 12. Excel PDF
8 - 3. Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru - fyzické osoby k 31. 12. Excel PDF
8 - 4. Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru podle státního občanstvív roce 2018 - fyzické osoby k 31. 12. Excel PDF
8 - 5. Původci ochran průmyslového vlastnictví Excel PDF
8 - 6. Výzkumní pracovníci v zemích EU v roce 2017 - fyzické osoby Excel PDF
8 - 7. Studenti a absolventi přírodovědných oborů vzdělání na vysokých školách Excel PDF
8 - 8. Studenti a absolventi technických oborů vzdělání na vysokých školách Excel PDF
8 - 9. Specialisté v oblasti vědy a techniky Excel PDF
8 - 10. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů v oblasti vědy a techniky Excel PDF
8 - 11. Specialisté v oblasti vědy a techniky v zemích EU Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.