Zaostřeno na ženy a muže - 2017


8. Věda a technologie
8. Věda a technologie Word PDF
8 - 1. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem (fyzické osoby) k 31.12. Excel PDF
8 - 2. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem v podnikatelském sektoru (fyzické osoby) k 31. 12. Excel PDF
8 - 3. Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru (fyzické osoby) k 31. 12. Excel PDF
8 - 4. Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru v roce 2016 podle věku a státního občanství (fyzické osoby) k 31. 12. Excel PDF
8 - 5. Původci ochran průmyslového vlastnictví Excel PDF
8 - 6. Mezinárodní srovnání - výzkumní pracovníci (fyzické osoby), 2015 Excel PDF
8 - 7. Studenti a absolventi přírodních věd, matematiky a statistiky na vysokých školách v ČR Excel PDF
8 - 8. Studenti a absolventi techniky, výroby a stavebnictví na vysokých školách v ČR Excel PDF
8 - 9. Specialisté v oblasti vědy a techniky v ČR Excel PDF
8 - 10. Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů v oblasti vědy a techniky v ČR Excel PDF
8 - 11. Specialisté v oblasti vědy a techniky v zemích EU Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.