Zaostřeno na ženy a muže - 2016


8. Věda a technologie
8. Věda a technologie Word PDF
8 - 1. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem (fyzické osoby) - stav k 31.12. Excel PDF
8 - 2. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem v podnikatelském sektoru (fyzické osoby) - stav k 31. 12. Excel PDF
8 - 3. Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru (fyzické osoby) - stav k 31. 12. Excel PDF
8 - 3b. Výzkumní pracovníci v roce 2015 podle věku a státního občanství (fyzické osoby) - stav k 31. 12. Excel PDF
8 - 4. Původci ochran průmyslového vlastnictví Excel PDF
8 - 5. Mezinárodní srovnání - výzkumní pracovníci (fyzické osoby), 2013 Excel PDF
8 - 6. Osoby s terciárním vzděláním (v tisících) Excel PDF
8 - 7. Specialisté a Techničtí a odborní pracovníci (v tisících) Excel PDF
8 - 8. Mezinárodní srovnání - osoby ve věku 15-74 let s terciárním vzděláním (v tisících) Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.