Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


8. Vyhledávání vybraných informací na internetu
Text: Vyhledávání vybraných informací na internetu PDF
Tab. 8.1 Jednotlivci v ČR vyhledávající na internetu vybrané informace, 2019 Excel PDF
Tab. 8.2 Jednotlivci v krajích ČR vyhledávající na internetu vybrané informace, 2018 Excel PDF
Tab. 8.3 Jednotlivci v zemích EU vyhledávající na internetu vybrané informace, 2018 Excel PDF
Tab. 8.4 Jednotlivci v zemích EU vyhledávající na internetu informace o zboží a službách, 2018 Excel PDF
Tab. 8.5 Jednotlivci v ČR vyhledávající informace o zboží a službách – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 8.6 Jednotlivci v krajích ČR vyhledávající informace o zboží a službách – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 8.7 Jednotlivci v zemích EU vyhledávající informace o zboží a službách – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.