Statistická ročenka České republiky - 2017


8. CENY
Metodika Word PDF
8-1. Indexy cen výrobců a indexy spotřebitelských cen (roční průměry) Excel
8-2. Indexy cen vybraných druhů nemovitostí Excel
8-3. Vybrané indexy cen průmyslových výrobců Excel
8-4. Vybrané indexy cen tržních služeb Excel
8-5. Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků Excel
8-6. Ceny vybraných sortimentů surového dříví (pouze vlastníci lesa) Excel
8-7. Spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb Excel
8-8. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb Excel
8-9. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb za domácnosti celkem a domácnosti důchodců v roce 2016 Excel
8-10. Harmonizované indexy spotřebitelských cen Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.