§ 7 Působnost ministerstev

 


§ 7

Působnost ministerstev

  1. Ministerstva vykonávají státní statistickou službu v rozsahu, který pro ně vyplývá z programu statistických zjišťování, a dále v rozsahu, který vyplývá ze statistických zjišťování prováděných ministerstvy mimo program statistických zjišťování.
  2. Do programu statistických zjišťování Český statistický úřad zahrne ministerstva po dohodě s nimi.
  3. Ministerstva mohou provádět statistická zjišťování mimo program statistických zjišťování pouze v oboru své působnosti a po předchozím projednání s Českým statistickým úřadem.