Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2013


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínsém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. až 2. čtvrtletí Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtrvrtletí 2013 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. až 2. čtvrtletí 2013 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2013 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.