Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2013


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů ČR Excel PDF
Tab. K.2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 9. 2013 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.