Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2011


S. Vybrané údaje za SO ORP Zlínského kraje v roce 2010
Tab. S.1 Vybrané údaje o správních obvodech s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.2 Počet obyvatel ve správních obvodech s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.4 Počet narozených ve správních obvodech s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.5 Počet zemřelých ve správních obvodech s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.6 Počet obyvatel ve správních obvodech s rozšířenou působností podle pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.7 Nezaměstnanost ve správních obvodech s rozšířenou působností ve Zlínském kraji k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.8 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem ve správních obvodech s rozšířenou působností Zlínského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti NACE ve správních obvodech obcí rozšířenou působností Zlínského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.12 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.13 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.14 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji k 31. 12. 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.