Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2011


R. Nemocnost a úrazovost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2010 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2010 - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2010 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích v roce 2010 - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.