Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2011


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.