Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2010


ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81 100 82 Prah
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Na padesátém 81
100 82 Praha 10 - Strašnice
www.czso.cz

ústředna: 274 051 111

Telefonická infolinka 274 052 900
Základní informace o vývoji ekonomických ukazatelů ČR (míra inflace, HDP, mzdy, nezaměstnanost, nejdůležitější demografické údaje)

Prodejna publikací ČSÚ
tel.: 274 052 732, fax: 274 054 070, e-mail: prodejna@czso.cz

Odpovědi na telefonické, e-mailové i písemné dotazy a zpracování informací podle individuálních požadavků
tel.: 274 052 304, 274 052 648, 274 052 451, 274 052 765, 737 858 656, fax: 274 054 070, e-mail: infoservis@czso.cz

Předplatné a distribuce statistických publikací
tel.: 274 052 400, 274 052 732, e-mail: objednavky@czso.cz

Distribuce elektronických publikací pomocí SCP schránek
tel.: 274 052 328, e-mail: scp_publikace@czso.cz

Distribuce klasifikací a číselníků
tel.: 274 052 733, e-mail: ciselniky@czso.cz

Distribuce databáze Registr ekonomických subjektů a výběry, výpisy IČO, tj. potvrzení o existenci subjektu v Registru ekonomických subjektů
tel.: 274 052 733, fax: 274 054 070, e-mail: resinfo@czso.cz, ico@czso.cz

Distribuce regionálních databází (MOS, KROK) a výběry
tel.: 274 053 115, 274 052 634, fax: 274 054 070, e-mail: scp_publikace@czso.cz

Distribuce databáze Registr sčítacích obvodů a budov a výběry z databází statistiky demografie, SLBD
tel.: 274 052 328, 274 052 799, fax: 274 054 070, e-mail: special_databaze@czso.cz

Distribuce údajů z volební statistiky
tel.: 274 053 115, 274 052 733, fax: 274 054 070, e-mail: jiri.podzemsky@czso.cz

Mezinárodní srovnání
tel.: 274 052 347, 274 052 757, e-mail: mezin@czso.cz

Evropská statistika (ESDS)
tel.: 274 052 347, 274 052 757, e-mail: esds@czso.cz

Dotazy k internetovým stránkám www.czso.cz
tel.: 274 053 184, e-mail: webredakce@czso.cz

ÚSTŘEDNÍ STATISTICKÁ KNIHOVNA
tel.: 274 052 354 (vedoucí knihovny), 274 052 361 (výpůjční služba)
e-mail: knihovna@czso.cz

KONTAKTNÍ MÍSTA KRAJSKÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Praha
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Mgr. Jana Podhorská, Bc. Tomáš Dragoun
tel.: 274 052 673, 274 054 223, e-mail: infoservispraha@czso.cz
www.praha.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Středočeský kraj
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Jana Slavníková, Bc. Ondřej Junášek
tel.: 274 054 175, fax: 274 054 177, e-mail: infoservisstc@czso.cz
www.stredocesky.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb České Budějovice
Žižkova 1, 370 77 České Budějovice
Ing. Petra Dolejšová, Ing. Irena Votrubová
tel.: 386 718 440, fax: 386 718 450, e-mail: infoserviscb@czso.cz
www.cbudejovice.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Plzeň
Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň
Ing. Lenka Křížová, Ing. Lenka Dostálová
tel.: 377 612 108, fax: 377 612 219, e-mail: infoservisplzen@czso.cz
www.plzen.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Karlovy Vary
Sportovní 28, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice
Zuzana Luhanová, Ing. Martina Soukupová
tel.: 353 114 529, 353 114 525, fax: 353 114 522, e-mail: infoserviskv@czso.cz
www.kvary.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Ústí nad Labem
Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem
Barbora Capitová, Ing. Monika Raušerová
tel.: 472 706 176, 472 706 121, fax: 472 706 144, e-mail: infoservisul@czso.cz
www.ustinadlabem.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Liberec
Nám. Dr. Edvarda Beneše 26, 460 01 Liberec 1
Ing. Dagmar Scholzeová, Mgr. Karla Hackelová
tel.: 485 110 223, 485 244 130, 485 244 216, fax: 485 110 223, e-mail: infoservislbc@czso.cz
www.liberec.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Hradec Králové
Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové 3
Ing. Věra Varmužová, Jana Bečvářová
tel.: 495 762 322, 495 762 352, fax: 495 546 965, e-mail: infoservishk@czso.cz
www.hradeckralove.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Pardubice
V Ráji 872, 531 53 Pardubice
Ing. Hedvika Fialová, Dana Bílková
tel.: 466 743 480, 466 743 418, fax: 466 304 962, e-mail: infoservispa@czso.cz
www.pardubice.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Jihlava
Ke Skalce 30, 586 01 Jihlava
Ing. Jan Ryšavý, Hana Vencálková
tel.: 567 109 071, 567 109 080, fax: 567 109 063, e-mail: infoservisvys@czso.cz
www.jihlava.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Brno
Jezuitská 2, 601 59 Brno
Ing. Milada Jonášová, Ing. Vlasta Pospíšilová
tel.: 542 528 115, 542 528 200, fax: 542 528 325, e-mail: infoservisbrno@czso.cz
www.brno.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Olomouc
Dr. M. Horákové č. 27, 779 11 Olomouc
Ing. Jarmila Benešová, Ing. Michaela Smutná
tel.: 585 731 516, 585 731 509, fax: 585 411 320, e-mail: infoservisolom@czso.cz
www.olomouc.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Zlín
tř. Tomáše Bati 1565, 761 76 Zlín
Ing. Viera Michalíková, Ing. Leona Tolarová
tel.: 577 004 935, fax: 577 004 993, e-mail: infoservis-zl@czso.cz
www.zlin.czso.cz

Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Ostrava
Repinova 17, 702 03 Ostrava
Ing. Daniela Hnidová
tel.: 595 131 230, fax: 595 131 231, e-mail: infoservis_ov@czso.cz
www.ostrava.czso.cz

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.