Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2010


O. Ceny
Tab. O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v krajích ČR Excel PDF
Tab. O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků v krajích ČR Excel PDF
Tab. O.3 Ceny vybraných sortimentů surového jehličnatého dříví v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.