Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2010


C. Meziokresní srovnání
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.