Kartogramy
Pohyb obyvatel v okresech Olomouckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Olomouckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Stavební práce v okresech Olomouckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Bytová výstavba v obcích Olomouckého kraje v letech 2006 až 2011 JPG
Bytová výstavba v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích v letech 2006 až 2011 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2011 JPG
Změna míry nezaměstnanosti v obcích mezi roky 2008 a 2011 JPG
Volná pracovní místa v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2006 až 2011 JPG
Emise oxidu dusíku (REZZO 1-4) v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Komunální odpad v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2006 až 2010 JPG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v krajích v roce 2011 JPG
Věda a výzkum v krajích v roce 2010 JPG

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.