Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2013


M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF
Graf M.1 Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci podle krajů ČR JPG

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.