Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2013


I. Stavební povolení
Tab. I.1 Vydaná stavební povolení v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel PDF
Graf I.1 Průměrná hodnota na jedno stavební povolení podle krajů JPG

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.